เข้าถึงการสาธิตที่ใช้ร่วมกัน กำหนดการนำเสนอ

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้จัดการ หมายเหตุ: the กำลังรีเซ็ตฐานข้อมูลทุกชั่วโมงเต็ม ดังนั้นข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกรีเซ็ต

ขอขอบคุณ
Anna Jarosova ผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นใช้งาน